Tag-Archive for » จ้างวิจัย «

ทำวิจัยเรื่องอะไรดี จ้างทําวิจัย หรือ รับทำวิจัย เอง

มีคำถามมากมายว่า เราจะทำวิจัยอะไรดี ทั้งๆที่พื้นฐานงานวิจัยในระดับพื้นฐานเราอ่อนแอ สิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าเราจะรับจ้างทำวิจัยนั้น อยู่ที่ว่า เราพร้อมในเรื่องของหัวข้อหรืองานวิจัยหรือยัง ?

รับทำวิจัย ต้องอาศัยผู้เชี่ยชาญในวงกว้าง และมากพอที่จะได้รับความรู้ในเรื่องนั้นๆเสมอมา มีผู้เสวนาอบรมงานวิจัยจำนวนมากได้ตั้งคำถามถึงนักวิจัยว่า รับทำวิจัย ที่มีอยู่มากมาย ทำไมเราถึงไม่ค่อยทำวิจัยกัน อันเนื่องมากจากเรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนา พร้อมทั้งทางบริษัทต่างๆหรือทางหน่วยงานรัฐ หรือมหาวิทยาลัยพยายามถ่ายทอดความรู้ เรื่อง งานวิจัย ซึ่งได้นำออกมาเป็นหลักสูตรที่เรียนกันมากมาย การพัฒนางานวิจัยจำนวนมาก ต่างต้องอาศัยระยะเวลาและความรู้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลในมหาวิยาลัย หรือห้องสมุดต่างๆ มักอาจมีข้อมูลไม่ทันสมัย อันเนื่องมากจาก สถิติผู้อ่านหนังสือในประเทศไทยมีน้อยนะ โดยเฉลี่ยคนไทยอ่านหนังสือวันละ 8 บรรทัด ซึ่งน้อยมาก แต่มันก็เป็นตัวแปรงบประมาณแผ่นดินเสมอ เช่นกัน อย่างงาน รับทำวิจัยในประเทศนั้นทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่มักมีการสนับสนุนเงินจากภาครัฐไม่มากอาจจะไม่ถึง 1% ของประมาณแผ่นดิน หรือหากดูในย่านเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญีปุ่นหรือไต้หวัน หรือแม้กระทั้งประเทศเกาหลี มีรูปแบบการพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยจำนวนมาก ดังเห็นได้จากการจนสิทธิบัตรหรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ ทำให้ประเทศเหล่านั้นจึงเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนตลอดเวลา คนในประเทศจึงเกิด Knowledge management ด้าน Research ที่สูงมาก

บทเรียนที่ประเทศไทยควรทราบและตั้งคำถามว่า เราจะทำวิจัยเรื่องอะไรดี หรือจ้างทำวิจัย หรือ รับทำวิจัย จึงเกิดขึ้น เนื่องจากหากย้อนดูอย่างประเทศญี่ปุ่นแล้ว ช่วงการก่อตั้งประเทศใหม่ๆ พวกเขาทำไมถึงมีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อันเนื่องจากสงครามโลกหรือเปล่า หรือประเทศสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย หรือ รับทำวิจัย หรือรับจ้างวิจัยกันแน่ แต่แท้จริงแล้วการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะประชาชนในประเทศเริ่มให้ความสำคัญและเล็งเห็นบทบาทในการพัฒนาประเทศให้ทันกับประเทศต่างๆ ดังนั้นในโลกยุกใหม่ การทำวิจัย จึงต้องเน้นการนำวิจัยนั้นไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ และสามารถทำให้จากนักวิจัยมาพัฒนาสูงการรับทำวิจัยให้กับประเทศโลกที่สาม นั้นแหละถึงเวลาแล้วที่เราจะยกระดับงานวิจัยให้เท่าเทียมกับอารายประเทศที่เพียบพร้อมด้านปัญญา