รับปรึกษาและรับสอนพิเศษ

รับปรึกษาและรับสอนพิเศษ

รับปรึกษาและรับสอนพิเศษ  ระดับ ปริญญาตรี-โท และหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน เช่น

-  สอนคณิตศาสตร์  ติวแคลคูลัส (Calculus) / วิเคราะห์การเงินธุรกิจ (Business Finance)

-  ติววิชาสถิติ (Statistic) เขียนกราฟทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางเศรษฐมิติ (Ecometric) ลงงบบัญชีสำหรับนักศึกษา M.B.A

- การจัการด้านการเงิน (Accounting manangement ) สอนเศรษฐศาสตร์ะดับมหาภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค

- ติวเลขสำหรับเศรษฐศาสตร์ หรือ สอนการทำ shipping ในการนำเข้า-ส่งออก (thailand Exporter -Importer)

- การตลาดระหว่างประเทศ หรือติวการทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน (ฺฺีBusiness plan and Marketing  Tutor)

- สอนการใช้โปรแกรมทางสถิติตั้งแต่ัขั้นพื้นฐานจนกระทั้งสถิติชั้นสูง เช่น โปรแกรม SPSS, R,Lisrel,Eview,Minitab,Matlab,Arena