รับทำวิจัยและรับทําวิทยานิพนธ์

รับทำวิจัยและรับทําวิทยานิพนธ์

- รับทำวิจัย (Research , Thesis and Dissertation รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทําปัญหาพิเศษ (Special P roblems)
- รับทำงานวิชาการ เขียนบทความ รับแต่ง Essay หรือ Article รับทํารายงาน รับทำการบ้าน
- รับจ้างหาข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รับทำ Assignment หรือ รับทำ IS ( Indepedent study) ในสาขาต่างๆ รับ ทำทั้งในและต่างประเทศ
- รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำสาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
- รับสอนเขียนวิทยานิพนธ์ รับทำ disseration หรือ รับทำ Thesis สำหรับนักเรียนไทยในต่างประเทศ
- รับทำในระดับ ป.โท สาขาที่พร้อมให้บริการ เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สังคมศาตร์ นิเทศศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ บริหารการศึกษา หรือสาขาด้านวิศวกรรม แบบผู้ช่วยวิจัย
*** เลือก ทีมงานคุณภาพ เท่ากับ สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง***
*** รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ราคาถูก**